Niet alleen voor de klassieke markt zorgen wij dat de smaak goed zit, ook voor de superfood, bio- en greenlabel producten. Het assortiment van Alavi kan je dus onderverdelen in twee groepen. Onze zaakvoerder legt het verschil kort uit.

Met de klassieke lijn bespelen we de conventionele markt. Dit zijn vooral de hulpstoffen en kruiden die je terugvindt in het gewone circuit. Die zijn niet van een biolabel voorzien en worden dus ook minder gecontroleerd. De tweede lijn, de green lijn, kan je grofweg indelen in drie verschillende groepen, nl. superfood, bio en green label. Superfood kent zijn oorsprong uit de medische wereld en wordt vooral genuttigd om een gezondere levensstijl aan te nemen.

Als voorbeeld van superfood- of bio ingrediënt hebben we de Sencha en Matcha thee. Deze worden gekweekt in open velden in de zon waardoor veel antioxidanten vrijkomen. En die zijn op hun beurt goed voor de mens en het voedingsmiddel. Wil je ook een product met een groene nutriscore? Vraag ons advies!